Arbetsmaterial

Arbetsmaterial - Låt det Kännas

Arbetsmaterial – Låt det Kännas

Då det funnits intresse av att använda mina bilder som från början var mitt egna terapiarbete, började denna idé att växa fram. Att skapa ett arbetsmaterial som kan användas i samtalsgrupper och enskilda samtal, som ett hjälpmedel att sätta ord på det som känns i kroppen. 

Används idag bland annat av Eleonoragruppen i Linköping, i framförallt barn -och ungdomsgrupper.

En ask med 50st kort – 1000kr

Arbetsmaterial - Låt det Kännas